Välkommen till det nationella vaccinationsregistret som är till för dig som vaccinerar inom hälso- och sjukvården.

Dessa vaccinationer ska registreras

Vaccinationer som ges mot nedan angivna sjukdomar inom det
allmänna vaccinationsprogrammet för barn, ska rapporteras till
detta register från och med den 1 januari 2013:

-difteri
-stelkramp
-kikhosta
-polio
-Haemophilus influenzae typ b
-pneumokockinfektion
-mässling
-påssjuka
-röda hund
-HPV-infektion
-rotavirusinfektion

HPV-vaccination även till pojkar

Från och med den 1 augusti 2020 erbjuds även pojkar, födda från och med år 2009, HPV-vaccination inom det svenska barnvaccinationsprogrammet. Vaccinet ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Logga in nedan för att rapportera till registret.

Viktig information!

Observera
Under veckorna 29 - 32 (13/7 - 7/8) besvarar vi endast akuta ärenden.

Tänk på att informera oss om ni bytt vårdgivare.

Rapportera även vaccinationer givna till barn som saknar personnummer.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla. I samband med det upphör Personuppgiftslagen (PUL) att gälla.
Mer information finns på det nationella vaccinationsregistrets webbsida.

Ni når oss via kontaktformulär.
Vi bevakar mejlen varje vardag och svarar på era ärenden så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, 171 82 Solna, Tel: 010-205 20 00 Nationella vaccinationsregistret v8.6.1 - 2020/06/05