Välkommen till det nationella vaccinationsregistret som är till för dig som vaccinerar inom hälso- och sjukvården.

Dessa vaccinationer ska registreras

Vaccinationer som ges mot nedan angivna sjukdomar inom det
allmänna vaccinationsprogrammet för barn, ska rapporteras till
detta register från och med den 1 januari 2013:

-difteri
-stelkramp
-kikhosta
-polio
-Haemophilus influenzae typ b
-pneumokockinfektion
-mässling
-påssjuka
-röda hund
-HPV-infektion
-rotavirusinfektion (fr.o.m. den 1 september 2019)

Rotavirus ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Regeringen har beslutat att vaccination mot rotavirus ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med
den 1 september 2019. Vaccinet kommer att ges till spädbarn.

Vaccinationer mot rotavirus ska, liksom övriga vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Observera att det bara är vaccin som ingår i det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn som ska rapporteras.
Var uppmärksam på att alla vaccinationer givna till barn inom programmet ska registreras i det nationella vaccinationsregistret.
Detta gäller även för barn som saknar personnummer.

Logga in nedan för att rapportera till registret.

Viktig information!

Driftinfo
Under veckorna 29 – 32 (15/7 – 9/8) är supporten stängd. Endast akuta ärenden hanteras under denna period.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) att gälla.
Det är en tvingande EU-lag som reglerar hur personuppgifter får behandlas inom EU.
I samband med det upphör Personuppgiftslagen (PUL) att gälla.
Den nya lagen innebär exempelvis att den som vaccineras/vårdnadshavaren kommer att få tydligare information om rapporteringen till det nationella vaccinationsregistret (NVR). I det nationella vaccinationsregistret sparas information om den som rapporterat vaccinationen exempelvis mejladress, namn och telefonnummer
Mer information finns på det nationella vaccinationsregistrets webbsida.

Supporten nås vi via kontaktformulär

Vi bevakar mejlen varje vardag och svarar på era ärenden så snart som möjligt.

Det nationella vaccinationsregistret och Svevac

Observera att det nationella vaccinationsregistret
och Svevac är två skilda rapporterings-
system. Folkhälsomyndigheten hanterar
supportärenden som rör det nationella vaccinationsregistret.
Har ni frågor om Svevac
kontakta Inera: http://www.inera.se

Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, 171 82 Solna, Tel: 010-205 20 00 Nationella vaccinationsregistret v8.6.1 - 2019/10/21