Välkommen att rapportera till det nationella vaccinationsregistret.

Vaccinationer som ska registreras

Vaccinationer som ges mot sjukdomar inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, ska rapporteras:

-difteri
-stelkramp
-kikhosta
-polio
-Haemophilus influenzae typ b
-pneumokockinfektion
-mässling
-påssjuka
-röda hund
-HPV-infektion
-rotavirusinfektion
Vaccinationer som ges mot covid-19 ska rapporteras för hela befolkningen.

Logga in för att rapportera antingen via ett formulär eller genom att ladda upp en fil:

Kontakta oss via kontaktformulär.
Vi bevakar denna e-postlåda varje vardag och svarar på era ärenden så snart som möjligt.

Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, 171 82 Solna, Tel: 010-205 20 00 Nationella vaccinationsregistret v8.6.1 - 2021/06/07